Vikten av anknytning

Som förälder har vi den underbara möjligheten och oerhört viktiga uppgiften att ge våra barn en bra start i livet! Genom att utveckla ett starkt känslomässigt band, det vi kallar anknytning, mellan förälder och barn, ger vi dem den bästa grund vi kan ge dem. När vi svarar på våra barns behov med värme och … Continue reading Vikten av anknytning