Styrelsen


ingvild_2294-42
Ordförande/President

Ingvild Segersam
Uppsala
mobil: +46(0)73-445 95 96
ingvild.segersam@haro.se

“Att engagera sig i Haro känns som en demokratisk skyldighet. Utan ideella föreningar finns ju ingen motvikt till den statliga maktstrukturen. Utan tvångströjor av politisk korrekthet kan Haro ge barn och föräldrar i Sverige en röst så att någon slutligen vaknar och hör. Sverige behöver en kovändning från att upphöja systemet mer än människan, karriären mer än familjen. Och kanske får mina fem barn uppleva ett Sverige som stödjer och erkänner den viktigaste uppgift en människa kan ha – föräldraskapet.”

 

karin_2264-42Vice ordf./vice president
Karin Bengtsson
Örebro
telefon: +46(0)19-18 50 29
karin.bengtsson@haro.se

“Jag vill se ett Sverige där man ger utrymme för familjer att själva välja hur omsorgen om de egna barnen ska se ut. Jag vill vara med och jobba för ett Sverige där fler barn får den tid de behöver med sina föräldrar, och föräldrarna får den tid de behöver med sina barn. Jag vill bo i ett samhälle där föräldrarollen uppskattas, uppvärderas och stöttas. Därför är det självklart för mig att engagera mig i Haro.”

 

madeleine_2081-43
Styrelseledamot
Madeleine Wallin
Hyssna
telefon: +46(0)708983397
madeleine.wallin@haro.se

“Mitt mål för Haro är att fortsätta arbeta tillsammans med en styrelse som arbetar för att uppvärdera det obetalda arbetet när det gäller barns omsorg, att låta barns behov alltid komma först, att Sverige följer Barnkonventionen och underlättar för föräldrar att ta ansvar för sina barn, att jämställdheten inte går ut över barns behov och att kvinnor och män ska uppmuntras att följa sitt hjärta.”

 

jonas_2194-43
Styrelseledamot
Jonas Himmelstrand
Geta, Åland, Finland
jonas.himmelstrand@haro.se

“Två av Sveriges stora framtidsproblem är den ökade stressrelaterade ohälsan hos vuxna och den ökade psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. Få verkar dock vilja titta på de grundläggande orsakerna, som jag själv skrivit om i boken “Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige”. Då känns det som en medborgerlig demokratisk plikt att göra något åt detta. Haro är ett sätt för mig att bidra till att göra Sverige mer familje- och barnvänligt i framtiden, för såväl  mina egna tre barn som alla andras barn. I Haro finns insikten om värdet av föräldraskapet, tyvärr ofta en bortglömd resurs i Sverige idag.”


lotta_2217-43
Styrelseledamot
Charlotte Wingård Karlsson

Skövde
charlotte.wingard-karlsson@haro.se

 

 

 

evelina_img_1049
Styrelseledamot
Evelina Hägglund
Haninge
evelina.hagglund@haro.se 

“För mig var det ett givet beslut att ha våra tre barn hemma länge eftersom både jag och min man varit hemmabarn till föräldrar som varit medlemmar i Haro. Övertygelsen om att vi satsat rätt har bara ökat för varje år som gått och ju mer vi lärt oss om barns behov i allmänhet och våra egna barns i synnerhet. Jag fick en gång frågan om jag verkligen ville tillbaka till 50-talet. Den beskrivningen passar illa på det vi i Haro vill åstadkomma. Det jag strävar efter är tvärtom ett väldigt modernt föräldraskap. Jag vill att föräldrar ska kunna lösa åren med barnen på ett flexibelt sätt, anpassade efter individen och med kunskap om barns utveckling. Både föräldrar och barn är olika och behöver kunna lösa sin livssituation utefter detta.”

leif

Styrelseledamot
Leif Still
e

Kalmar leif.stille@haro.se

“Jag har varit med i Haro sedan 1981 och har följt utvecklingen av svensk familjepolitik och debatten kring den sedan dess. Som långvarig hemmapappa har jag givit mina fyra pojkar p

ersonlig omsorg. Därvid har jag dels upplevt tillfredsställelsen med detta val men också de orättvisa socioekonomiska konsekvenserna därav. Det osynliggjorda omsorgsarbetet måste uppvärderas både i BNP och privatekonomiskt! Snedfördelningen av de gigantiska omsorgssubventionerna måste upphöra. Den minimala garantipensionen, som främst drabbar kvinnor, är en skam! Haro behövs mer än någonsin!”

jenny-img_0107-crop
Suppleant
Jenny Odälv

Mölndal
jenny.odalv@haro.se 

“För 8 år sedan fick vi vårt första barn, jag skulle vara hemma i ett år, sen skulle jag återgå till mitt jobb. Efter ett år, sa jag: han ska bara börja prata, sen lämnar jag honom på dagis…, åtta år senare är jag fortfarande hemma och nu har vi tre underbara ungar. Jag vill vara med och påverka så vi får ett samhälle som gör det möjligt att vara hemma med sina barn och forma ett samhälle där familjen ses som viktig.”

 

Suppleant
Caroline Höglund

Haninge
caroline.hoglund@haro.se


Suppleant
Malena Förnes

Odensbacken
malena.fornes@haro.se