Styrelsen


ingvild_2294-42
Ordförande/President

Ingvild Segersam
Uppsala
mobil: +46(0)73-445 95 96
ingvild.segersam @haro.se

“Att engagera sig i Haro känns som en demokratisk skyldighet. Utan ideella föreningar finns ju ingen motvikt till den statliga maktstrukturen. Utan tvångströjor av politisk korrekthet kan Haro ge barn och föräldrar i Sverige en röst så att någon slutligen vaknar och hör. Sverige behöver en kovändning från att upphöja systemet mer än människan, karriären mer än familjen. Och kanske får mina fem barn uppleva ett Sverige som stödjer och erkänner den viktigaste uppgift en människa kan ha – föräldraskapet.”

 

karin_2264-42
Vice ordf./vice president
Karin Bengtsson
Örebro
telefon: +46(0)19-18 50 29
karin.bengtsson @haro.se

“Jag vill se ett Sverige där man ger utrymme för familjer att själva välja hur omsorgen om de egna barnen ska se ut. Jag vill vara med och jobba för ett Sverige där fler barn får den tid de behöver med sina föräldrar, och föräldrarna får den tid de behöver med sina barn. Jag vill bo i ett samhälle där föräldrarollen uppskattas, uppvärderas och stöttas. Därför är det självklart för mig att engagera mig i Haro.”

 

madeleine_2081-43
Styrelseledamot
Madeleine Wallin
Hyssna
telefon: +46(0)708983397
madeleine.wallin @haro.se

“Mitt mål för Haro är att fortsätta arbeta tillsammans med en styrelse som arbetar för att uppvärdera det obetalda arbetet när det gäller barns omsorg, att låta barns behov alltid komma först, att Sverige följer Barnkonventionen och underlättar för föräldrar att ta ansvar för sina barn, att jämställdheten inte går ut över barns behov och att kvinnor och män ska uppmuntras att följa sitt hjärta.”

 

jonas_2194-43
Styrelseledamot
Jonas Himmelstrand
Geta, Åland, Finland
jonas.himmelstrand @haro.se

“Två av Sveriges stora framtidsproblem är den ökade stressrelaterade ohälsan hos vuxna och den ökade psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. Få verkar dock vilja titta på de grundläggande orsakerna, som jag själv skrivit om i boken “Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige”. Då känns det som en medborgerlig demokratisk plikt att göra något åt detta. Haro är ett sätt för mig att bidra till att göra Sverige mer familje- och barnvänligt i framtiden, för såväl  mina egna tre barn som alla andras barn. I Haro finns insikten om värdet av föräldraskapet, tyvärr ofta en bortglömd resurs i Sverige idag.”

 

evelina_img_1049
Styrelseledamot
Evelina Hägglund
Haninge
evelina.hagglund @haro.se

“För mig var det ett givet beslut att ha våra tre barn hemma länge eftersom både jag och min man varit hemmabarn till föräldrar som varit medlemmar i Haro. Övertygelsen om att vi satsat rätt har bara ökat för varje år som gått och ju mer vi lärt oss om barns behov i allmänhet och våra egna barns i synnerhet. Jag fick en gång frågan om jag verkligen ville tillbaka till 50-talet. Den beskrivningen passar illa på det vi i Haro vill åstadkomma. Det jag strävar efter är tvärtom ett väldigt modernt föräldraskap. Jag vill att föräldrar ska kunna lösa åren med barnen på ett flexibelt sätt, anpassade efter individen och med kunskap om barns utveckling. Både föräldrar och barn är olika och behöver kunna lösa sin livssituation utefter detta.”

 


Styrelseledamot
Caroline Höglund
Vendelsö
caroline.hoglund @haro.se

“Mitt engagemang i Haro grundar sig i det viktigaste vi har. Barnen.  Som förälder till 3 härliga barn, många kusiner och vänner är det lätt att se hur olika barn kan vara. När man inser det är det enkelt att förstå att barn har olika behov, känslighet och personligheter. Alla passar inte i samma mall. För att hjälpa barnen framåt i livet måste vi föräldrar få välja det alternativ som passar just våra barn. Även om det innebär hemomsorg med en förälder under de första åren i livet. Vem står upp för barnen? Jag ser det som mitt ansvar att stå upp för deras behov och stödja arbetet som Haro gör i att skapa mer valfrihet, för barnens skull.”

 


Styrelseledamot
Malena Förnes
Örebro
malena.fornes @haro.se

“Det talas väldigt mycket om förskolan men väldigt lite om föräldrars betydelse för barns utveckling under de första åren av ett barns liv. Jag anser att hemmet i de flesta fall är en alldeles utmärkt plats för barnen att utvecklas i. Många föräldrar känner att 18 månader är för tidigt för barnet att börja förskolan men känner sig pressade att börja jobba igen. Jag önskar att man skulle uppmuntra och göra det lättare för föräldrar att kunna välja att finnas mer för sina barn under de första åren om man känner att barnet behöver det. Stora barngrupper passar inte alla typer av barn och då måste det finnas alternativ som varken straffar sig ekonomiskt för föräldrarna eller känslomässigt för barnen. Haro är en frisk fläkt gällande dessa frågor och det känns självklart att stödja en organisation som verkligen sätter barnens behov i centrum.”

 

leif


Suppleant
Leif Still
e
Kalmar
leif.stille @haro.se

“Jag har varit med i Haro sedan 1981 och har följt utvecklingen av svensk familjepolitik och debatten kring den sedan dess. Som långvarig hemmapappa har jag givit mina fyra pojkar personlig omsorg. Därvid har jag dels upplevt tillfredsställelsen med detta val men också de orättvisa socioekonomiska konsekvenserna därav. Det osynliggjorda omsorgsarbetet måste uppvärderas både i BNP och privatekonomiskt! Snedfördelningen av de gigantiska omsorgssubventionerna måste upphöra. Den minimala garantipensionen, som främst drabbar kvinnor, är en skam! Haro behövs mer än någonsin!”

 

jenny-img_0107-crop
Suppleant
Jenny Odälv

Mölndal
jenny.odalv @haro.se

“För 8 år sedan fick vi vårt första barn, jag skulle vara hemma i ett år, sen skulle jag återgå till mitt jobb. Efter ett år, sa jag: han ska bara börja prata, sen lämnar jag honom på dagis…, åtta år senare är jag fortfarande hemma och nu har vi tre underbara ungar. Jag vill vara med och påverka så vi får ett samhälle som gör det möjligt att vara hemma med sina barn och forma ett samhälle där familjen ses som viktig.”


lotta_2217-43
Suppleant
Charlotte Wingård Karlsson

Skövde
charlotte.wingard-karlsson @haro.se

 

 Suppleant
Karin Yngman
Blomstermåla
karin.yngman @haro.se

Haros kamp har engagerat mig i snart 30 år. Jag var aktiv medan våra tre barn var små och sedan igen, i omgångar, sedan de blev vuxna. Under åren har Haros fokus främst varierat mellan de tre viktiga ledorden Valfrihet Jämställdhet och Föräldraskap, ofta beroende på den politiska debattens olika fokus. Inget av ledorden blir dock relevant om man inte har tillägget Barnet i centrum! Vilket alltid har varit Haros signum. Haro har på senare år valt att lägga sin största tonvikt vid just Barnet i centrum, och mer specifikt på de små barnens rätt till en trygg anknytning. I en tid då den psykiska ohälsan bland barn och unga ständigt ökar har det öppnats debattutrymme i just den frågan och Haro har intagit en ledande roll i att utbilda och informera politiker, fackfolk och allmänhet. Detta tack vare engagerade funktionärer med specialkompetens inom området. För mig som förskollärare känns detta som en viktig och välkommen utveckling av Haros verksamhet.

Ute på förskolorna har jag de senaste åren sett en, för mig, ohållbar situation, något som gjort att jag inte kan fortsätta inom mitt yrke på grund av samvetsstress. Det är ett tydligt exempel på hur tätt sammansvetsade de olika politikområdena är, där Haros ledord Jämställdhet är högst relevant med tanke på dagens höga sjukskrivningstal bland kvinnor. Det känns som en oerhört stimulerande plikt att försöka göra vad jag kan för att hålla Haros kamp levande, och min motivation är fortfarande lika stark.


Suppleant
Julia Olsson
Haninge
julia.olsson @haro.se

Jag är 29 år gammal och bosatt i Stockholm sen nio år tillbaka. Är uppvuxen i Göteborg tillsammans med mina fem syskon och föräldrar och det var nog redan där, som liten, jag börjar intressera mig för familjers valfrihet inom barnomsorg, då min mor valde att vara hemmamamma i många många år. Intresset har vilat inom mig under hela min uppväxt men blommade upp igen då jag blev mamma för första gången för drygt sex år sedan och då verkligen fick se hur snäv familjepolitiken faktiskt är! Det visar sig i partiprogrammen, i hur samhällsekonomin fördelas, hur valmöjligheter stryps, hur det lagstiftas och allmänt “hur snacket går”. Det är bara en väg som gäller. En väg som tyvärr inte är uppbyggd på att uppfylla barns behov eller hänsyn till individers och familjers olikheter.
Därför är jag så glad över att vara del av Haro ! En organisation som vågar lyfta känsliga frågor. Som vågar ifrågasätta systemet och det berömda ekorrhjulet och som kämpar för ökad valfrihet! Som ordnar fantastiska föreläsningar och seminarium över hela Sverige, med ledande barnforskning som utgångspunkt, för att upplysa och också ge goda verktyg till oss föräldrar/mor-farföräldrar/ vårdnadshavare att hjälpa våra barn genom livet på bästa sätt! Samt att ge oss modet att VÄLJA för oss själva och efter vår egen familjs behov och drömmar. Men i riktning samhället går i just nu har vi snart inte många val kvar. Jag hoppas att kunna bidra på allra bästa sätt!