Läs vår fina tidning!

Här kan du läsa och dela de senaste numren av Haros fina tidning som kommer ut 3 gånger per år i fysisk form till alla våra medlemmar.

Vill du som medlem ha ett extra fysiskt nummer att dela med vänner, släktingar, politiker, Öppna förskolan eller BVC? Skicka ett mail till info @haro.se med önskat antal ex tillsammans med din adress så skickar vi dem till dig – helt gratis!

Vill du ha tidningen utan att vara medlem? Då kostar en årsprenumeration 250kr.

Nr 3, 2020  Föräldraskap – förnuft och känsla,       Nr 1 2021 Utveckling

Nr 1, 2020  Olika                Nr 2 2020 Hemmaföräldrar – stolthet och fördomar

Nr 3, 2019  Anknytning                  Nr 4, 2019 Räcker jag till?

Nr 1, 2019  Jämställdhet                   Nr 2, 2019  Närvaro

Nr 3, 2018  Vägval                     Nr 4, 2018  Högkänslighet

Tre gånger om året ger vi ut vår tidning. Tidningens syfte är att främja en större mångsidighet i samhällsdebatten kring barnomsorgs-, familje- och jämställdhetsfrågor samt att skapa ett forum även för åsikter grundade på idealen valfrihet, jämställdhet och föräldraskap.

Allt material till tidningen skickas till : redaktion@haro.se

Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material och skribenterna ansvarar själva för innehållet i artiklarna. Redaktionen tar inte in material som syftar till att hetsa, kränka eller diskriminera individer eller grupper. Åsikter som presenteras i tidningen behöver nödvändigtvis inte vara organisationens.

Ansvarig utgivare: Evelina Hägglund