Litteraturtips

 

“Tid för barn”, av Per Kågeson

“Kärlekens roll – hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna”, av Sue Gerhart

“Förskola för de allra minsta – på gott och ont”, av Magnus Kihlbom, Birgitta Lidholt, Gunilla Niss

“Våga ta plats i ditt barns liv”, av Gordon Neufeld och Gabor Maté

“Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige”, av Jonas Himmelstrand

“Mår barnen bra i förskolan?”, av Ulla Waldenström

“Being There: Why Prioritizing Motherhood in the First Three Years Matters”, Erika Komisar

“Jämställda – men inte på mannens villkor och barnens bekostnad”, av Per Kågeson