Video: Dr. Neufeld om att förstå och förebygga psykisk ohälsa

Hur kan vi förstå och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga?
Riksdagsseminariet med världsberömde kanadensiske utvecklingspsykologen Dr. Gordon Neufeld anordnade Haro tillsammans med Svenska Neufeld-institutet och Familjen Först den 17 oktober 2018. Engelsk titel: “Resilience and Emotional Well-Being in Children: surprising answers to stress and distress”.

Vill du se mer av Dr. Neufeld? Se även föredraget “Det känsliga” barnet här. I denna föreläsning förklarar han bland annat skillnaden på högkänslighet och hyperkänslighet och hur vi som vuxna kan hjälpa våra allra känsligaste barn.

Vill du veta mer om Haro? Läs mer om oss här!