Haro i FN – Haro at the UN

Varje år hålls FN:s kvinnokonferens (CSW) där Haro deltar för att bevaka frågor som rör kvinnors valfrihet, värdet av det obetalda omsorgsarbetet och jämställdhet. Vi arbetar för att knyta kontakter för internationellt samarbete och för att följa den svenska delegationens arbete, som leds av barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Detta år håller Haro i ett eget seminarium fredagen den 17 mars kl 14:30 med temat “Mothers create value but are not valued”.

Haro participates at the UN’s annual women’s conference (CSW) to monitor questions regarding the agency of women, the value of unpaid care work and gender equality. We work to establish contacts for international cooperation and to follow the work of the Swedish delegation, led by the Swedish minister of children, elderly and gender equality.

This year Haro will be presenting at a parallell event on Friday March 17th at 2:30 pm at the CUNY, room 203, 365 5th Avenue on “Mothers create value but are not valued”