Harofinalliggande

Haro, Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap
Box 737, 114 79 STOCKHOLM. info@haro.se • 073-445 95 96
Läs mer på Haros ordinarie hemsida: www.haro.se

tallRiksorganisationen Haro inbjuder till ett kvällsföredrag för föräldrar, lärare, förskolepersonal och socialtjänst.

Anknytning – den bästa disciplinen

Datum: Onsdag den 8 maj 2019, kl. 18.30-21.00 i Helsingborg.
Plats: Jacob Hansens hus, Norra Storgatan 21, Helsingborg.
Målgrupp: Föräldrar, skolfolk, socialtjänst och andra intresserade.
Inträde: Gratis inträde.
Anmälan: Anmäl gärna för att var säker på att få plats.
OBS! Antalet platser är begränsat, så anmäl gärna i god tid.
Föreläsare: Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet.

Ett rykande aktuellt ämne för dagens föräldrar och professionella
Disciplin är ett begrepp som många är ambivalenta inför och verbet "att disciplinera" uppfattas sällan positivt. Ändå är det uppenbart för alla med ansvar för barn och unga, att gränser behöver sättas och att hur vi beter oss mot varandra är centralt i den mänskliga samvaron. Därför vill vi hjälpa våra unga att bete sig civiliserat. Men då måste vi förstå disciplin på djupet, skydda den nära anknytningen och hjälpa våra unga växa till sin fulla mänskliga potential.

Föredraget bygger på en kanadensisk pionjär
Den internationellt omtalade kanadensiske psykologen dr Gordon Neufeld är en pionjär i förståelsen av barns och ungas utveckling. Genom att kombinera klassisk utvecklingspsykologi, en uppdaterad anknytningsteori och modern neurobiologi förklarar dr Neufeld disciplin och leder oss förbi fallgroparna till en förståelse av vad som får våra unga att växa till de självständiga och mogna vuxna vi alla vill se. Dr Neufelds bok "Våga ta plats i ditt barns liv" är översatt till tjugofem språk. Hans studiedag för lärare "Varför lyssnar inte Kalle?" har visats på Kunskapskanalen och kan ses på UR Skola.

Dr Neufelds pionjärinsats nu presenterad på svenska
Föredragshållare är Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet. Jonas är känd som en engagerade föredragshållare sedan 35 år tillbaka. Han är svensk representant för, och fakultetsmedlem i, The Neufeld Institute, Vancouver, Kanada med svensk hemsida på www.neufeldinstitutet.se.

Ladda ner en flyer!

Anmälan

Jag vill reservera plats till kvällsföredraget "Anknytning – den bästa disciplinen"
onsdagen den 8 maj 2019 kl. 18.30-21.00 på Jacob Hansens hus, Norra Storgatan 21, Helsingborg. Gratis inträde.

Förnamn:
Efternamn:
Telefon:
E-post:
Meddelanden:

Riksorganisationen Haro önskar dig varmt välkommen!