Harofinalliggande

Haro, Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap
Box 737, 114 79 STOCKHOLM. info@haro.se • 073-445 95 96
Läs mer på Haros ordinarie hemsida: www.haro.se

tallRiksorganisationen Haro inbjuder till ett kvällsföredrag för föräldrar, lärare, förskolepersonal och socialtjänst.

Att vara förälder i den
digitala tidsåldern

Datum: Tisdag den 7 maj 2019 kl.18.30-21.00 i Växjö.
Plats: Växjö konserthus/Park Hotel, Västra Esplanaden 10-14, Växjö.
Målgrupp: Föräldrar, skolfolk, socialtjänst och andra intresserade.
Inträde: Gratis inträde.
Anmälan: Anmäl gärna för att var säker på att få plats.
OBS! Antalet platser är begränsat, så anmäl gärna i god tid.
Föreläsare: Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet.

Föräldraskapets digitala utmaning
Att vara förälder har blivit alltmer utmanande. Inte minst har den digitala världen med e-post, sms, facebook och andra sociala medier gjort föräldraskapet mer krävande. Hur kan man som förälder hantera denna utveckling? Vad behöver våra barn och unga för att växa till sin fulla potential?

Den nya förståelsen av barns och ungas utveckling
Genom att kombinera klassisk utvecklingspsykologi med modern neurobiologi och anknytningsteori förklarar den kanadensiske psykologen dr Gordon Neufeld den digitala utvecklingen i perspektivet av våra ungas utveckling till sin fulla mänskliga potential, och hur föräldrar kan hantera den digitala utvecklingen i detta syfte. Hans bok "Våga ta plats i ditt barns liv" är översatt till tjugofem språk. Hans studiedag "Varför lyssnar inte Kalle?" har visats på Kunskapskanalen och kan ses på UR Play.

Dr Neufelds pionjärinsats nu presenterad på svenska
Föredragshållare är Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet. Jonas är känd som en engagerade föredragshållare sedan 35 år tillbaka. Han svensk representant för, och fakultetsmedlem i, The Neufeld Institute, Vancouver, Kanada med svensk hemsida på www.neufeldinstitutet.se.

Ladda ner en flyer

Anmälan

Jag vill anmäla mig till kvällsföredraget "Att vara förälder i den digitala tidsåldern"
tisdagen den 7 maj 2019, kl. 18.30-21.00 på Växjö konserthus/Park Hotel, Västra Esplanaden 10-14, Växjö. Gratis inträde.

Förnamn:
Efternamn:
Telefon:
E-post:
Meddelanden:

Riksorganisationen Haro önskar dig varmt välkommen!