Harofinalliggande

Haro, Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap
Box 737, 114 79 STOCKHOLM. info@haro.se • 073-445 95 96
Läs mer på Haros ordinarie hemsida: www.haro.se

jonassni150Riksorganisationen Haro inbjuder till ett kvällsföredrag för föräldrar, lärare, förskolepersonal och socialtjänst.

Att vara förälder i den
digitala tidsåldern

Datum: Onsdag den 10 april 2019 kl.18.30-21.00.
Plats: Webinar online via Adobe Connect.
Målgrupp: Föräldrar, skolfolk, socialtjänst och andra intresserade.
Inträde: Gratis inträde.
Anmälan: Anmäl dig nedan för att få inloggningsuppgifter.
OBS! Antalet platser är inte oändligt, så anmäl gärna i god tid.
Föreläsare: Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet.

Föräldraskapets digitala utmaning
Att vara förälder har blivit alltmer utmanande. Inte minst har den digitala världen med e-post, sms, facebook och andra sociala medier gjort föräldraskapet mer krävande. Hur kan man som förälder hantera denna utveckling? Vad behöver våra barn och unga för att växa till sin fulla potential?

Den nya förståelsen av barns och ungas utveckling
Genom att kombinera klassisk utvecklingspsykologi med modern neurobiologi och anknytningsteori förklarar den kanadensiske psykologen dr Gordon Neufeld den digitala utvecklingen i perspektivet av våra ungas utveckling till sin fulla mänskliga potential, och hur föräldrar kan hantera den digitala utvecklingen i detta syfte. Hans bok "Våga ta plats i ditt barns liv" är översatt till femton språk. Hans studiedag, "Varför lyssnar inte Kalle?", har visats på Kunskapskanalen och kan ses på UR Play.

Dr Neufelds pionjärinsats nu presenterad på svenska
Föredragshållare är Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet. Jonas är känd som en engagerade föredragshållare sedan 30 år tillbaka. Han svensk representant för, och fakultetsmedlem i, The Neufeld Institute, Vancouver, Kanada med svensk hemsida på www.neufeldinstitutet.se.

Anmälan

Jag vill anmäla mig till kvällsföredraget "Att vara förälder i den digitala tidsåldern"
onsdagen den 10 april 2019, kl. 18.30-21.00, ett online webinar via Adobe Connect. Gratis inträde.

Förnamn:
Efternamn:
Telefon:
E-post:
Meddelanden:

Riksorganisationen Haro önskar dig varmt välkommen!