Harofinalliggande

Haro, Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap
Box 737, 114 79 STOCKHOLM. info@haro.se • 073-445 95 96
Läs mer på Haros ordinarie hemsida: www.haro.se

tallRiksorganisationen Haro inbjuder till ett kvällsföredrag för föräldrar, lärare, förskolepersonal och socialtjänst.

Att disciplinera utan disciplin

Datum: Söndag den 23 april 2017 kl.18.30-21.00 i Umeå.
Plats: Folkets hus, Skolgatan 59 i Umeå.
Målgrupp: Föräldrar, skolfolk, socialtjänst och andra intresserade.
Inträde: Gratis inträde.
Anmälan: Anmäl gärna för att var säker på att få plats.
OBS! Antalet platser är begränsat, så anmäl gärna i god tid.
Föreläsare: Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet.

Ett rykande aktuellt ämne för dagens föräldrar och professionella
Disciplin är ett begrepp som många är ambivalenta inför och verbet "att disciplinera" ses sällan som ett positivt uttryck. Ändå är det uppenbart för alla med ansvar för barn och unga att gränser behöver sättas och att hur vi beter oss mot varandra är centralt i den mänskliga samvaron. Detta innebär att vi måste förstå utmaningen disciplin på djupet och sätt det i ett sammanhang som bygger goda relationer och bidrar till att utveckla vår mänskliga potential.

Föredraget bygger på en kanadensisk pionjär
Den internationellt omtalade kanadensiske psykologen dr Gordon Neufeld är en pionjär i förståelsen av barns och ungas utveckling. Genom att kombinera klassisk utvecklingspsykologi, en uppdaterad anknytningsteori och modern neurobiologi förklarar dr Neufeld disciplin och leder oss förbi fallgroparna till en förståelse av vad som får våra unga att växa till de självständiga och mogna vuxna vi alla vill se. Dr Neufelds bok "Våga ta plats i ditt barns liv" är översatt till femton språk. Hans studiedag för lärare, "Varför lyssnar inte Kalle?", har visats på Kunskapskanalen och kan ses på UR Play.

Dr Neufelds pionjärinsats nu presenterad på svenska
Föredragshållare är Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet. Jonas är känd som en engagerade föredragshållare sedan 30 år tillbaka. Han är svensk representant för, och fakultetsmedlem i, The Neufeld Institute, Vancouver, Kanada med svensk hemsida på www.neufeldinstitutet.se.

Ladda ner en flyer!

Anmälan

Jag vill reservera plats till kvällsföredraget "Att disciplinera utan disciplin"
söndagen den 23 april 2017 kl. 18.30-21.00 på Folkets Hus, Skolgatan 59 i Umeå. Gratis inträde.

Förnamn:
Efternamn:
Telefon:
E-post:
Meddelanden:

Riksorganisationen Haro önskar dig varmt välkommen!